Trang chủ > Tiếng Việt (page 2)

Tiếng Việt

Các sử dụng từ BỞI trong tiếng Việt

1. Chỉ nguyên nhân VD: – Bà ấy chết bởi bệnh lao. – Tôi không mua xe bởi không có tiền. a. Có thể thay đổi trật tự VD: – Tôi chưa đến đó bởi không có thời gian. – Bởi không có thời gian, tôi chưa đến đó. b. Có thể …

Xem bài »