Trang chủ > Phân tích – Bình luận (page 3)

Phân tích – Bình luận

Chí Phèo làm marketting

Sau khi đâm chết Bá Kiến, Chí Phèo đã tự sát. Ai cũng nghĩ rằng anh đã yên nghỉ nơi chín suối. Ngờ đâu, một ngày đẹp trời mrZeS đã gặp được con người đã trở thành một tượng đài sống trong lòng người Việt. Tranh thủ phỏng vấn vài …

Xem bài »

“Nổi”

Trên đời có nhiều cái có thể làm cho người ta “nổi”, nhưng làm như ông Nguyễn Thiện Nhân – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì không phải ai cũng dám và không phải ai cũng làm được! Ngay từ những ngày đầu tiên mới đảm nhiệm …

Xem bài »