Trang chủ > 2018 > Tháng Năm

Bài viết của Tháng Năm 2018

Giá không thể thay thế cho phí

Bài viết của học giả An Chi (Huệ Thiên), đăng trên báo Thanh niên, ngày 27/5/2018 Tuy là cùng một trường nghĩa nhưng giá và phí không thể dùng thế cho nhau được. Giá là một từ Hán Việt mà chữ Hán hiện hành là [價]. Đây là một chữ …

Xem bài »

Tha hương ký 21: Thiên lý độc hành

Gọi là “Thiên lý” nhưng chẳng phải thế. Thực tế chỉ rơi vào khoảng 200km thôi, hơn trăm dặm chứ chưa phải thiên lý. Nhưng cứ đặt tên vậy cho nó “kêu”. 200km thì bình thường vẫn đạp ga nhẹ nhàng, nhưng hôm nay có chút khác. Vì ngày hôm …

Xem bài »