Trang chủ > 2011 > Tháng Mười Một

Bài viết của Tháng Mười Một 2011

Hịch… Tiến sĩ

Thật là: “Dân gần trăm triệu ai người lớn Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”! Ta cùng các ngươi Sinh ra phải thời bao cấp Lớn lên gặp buổi thị trường. Trông thấy: Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương …

Xem bài »