Tha hương ký 23: Ốm

Đã bước sang cái mùa đông thứ 8 ở đây rồi. Cũng là một khoảng thời gian khá dài, đủ để có thể sống như người Nga. Khoảng thời gian đó cũng đủ để gạt qua hết những lo lắng ban đầu, bao gồm cả những nỗi sợ hãi lớn …

Xem bài »

БУДДИЗМ В РОССИИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Николай ЦЫРЕМПИЛОВ В статье анализируется исторический опыт формирования и существования религиозных институтов тибето монгольского буддизма и его взаимодействия властью Российской империи, СССР и современной России. По данным социологических опросов, буддисты составляют в современной России незначительностью людей, относящих себя к православным ­ христианам (70–75%), мусульманам (5–10%) и атеистам (8%), процент буддистов …

Xem bài »

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БУДДИЗМА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ

В статье рассматриваются основные направления эволюции буддизма российской культурной среде и главные тенденции его развития в современных условиях. Исследуется феномен необуддизма, который понимается как результат адаптации буддизма к новым социальным и культурным условиям. Нестеркин Сергей Петрович – кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник ИМБТ СО РАН, г. Улан-Удэ. Ключевые …

Xem bài »

СОВРЕМЕННЫЙ БУДДИЗМ В РОССИИ КАК ЧАСТЬ БУДДИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сафронова Е.С Буддизм, утвердившийся как первая мировая религия (ее возникновение относится к середине первого тыс. до н.э.), но вытесненный из Индии индуизмом, нашествием гуннов, позднее – мусульман, стал распространяться в южном (Шри-Ланка, Таиланд, Лаос и др.) и северном направлении (Китай, Япония, Корея, Вьетнам). Он проник также на территорию Тибета, Монголии, …

Xem bài »

Giải quyết áp lực cuộc sống

Khi bạn được sinh ra thì đã là món quà mà Tạo hóa ban cho bạn, để bạn tận hưởng cuộc sống này. Hãy tận hưởng nó, chứ đừng vứt bỏ nó! Hôm trước tôi có viết 1 status “Không thể viết…”. Nhiều bạn thấy lo lắng về tình hình …

Xem bài »

Không thể viết《Tôi bị trầm cảm 3》

Tôi đã viết phần 1 (tại https://mrzes.com/toi-bi-tram-cam/ ) và phần 2 (tại https://mrzes.com/toi-bi-tram-cam-2/ ) cũng đã cách đây 9 tháng. Trong suốt 9 tháng đó, thường xuyên có các tin nhắn gửi đến tâm sự, xin tư vấn… Hóa ra cũng có quá nhiều người rơi vào trạng thái tâm lý nặng nề trong …

Xem bài »