Trang chủ > Phân tích – Bình luận (page 3)

Phân tích – Bình luận

“Nổi”

Trên đời có nhiều cái có thể làm cho người ta “nổi”, nhưng làm như ông Nguyễn Thiện Nhân – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì không phải ai cũng dám và không phải ai cũng làm được! Ngay từ những ngày đầu tiên mới đảm nhiệm …

Xem bài »