Trang chủ > Phân tích – Bình luận

Phân tích – Bình luận

Đọc “TIẾNG XƯA” 

Đặt cái title như vậy, nhưng đầu tiên phải lòng vòng về tác giả, để bạn bè biết “ổng” là ai. Về sau còn viết tiếp khi đọc hết cuốn tiếp theo. Một lần vô tình đọc được bài viết của tác giả trên Facebook. Một câu chuyện tầm phào, …

Xem bài »

Southeast Asia: Review of 2010

Năm 2010 đã qua, hãy nhìn lại những điểm chính đối với khu vực Đông Nam Á. Bài viết này của Mong Palatino viết cho tờ Global Voice ngày 3.1.2011. Lưu ý: Dành cho các bạn biết tiếng Anh! The release from detention of Myanmar’s Aung San Suu Kyi and …

Xem bài »